Dobrý den, vítám Vás na mé řemeslné prezentaci a rád bych Vám nabídnul své služžby v oblasti realizace dřevěných podlah. Předně by bylo vhodné se Vám blힾe představit. Jako parketář pracuji od roku 2006, letos užž je to tedy 13 rokem a za tu dobu jsem již realizoval nesčetné množžství zakázek vššeho druhu. Přestožže žžiji ve Zlínském kraji, cestuji po celé České republice, realizoval jsem vily v Praze, domy v Brně, byty v Ostravě a mnoha jiných městech, ale i v zahraničí. Dlouhodobě jsem měl možžnost pracovat a získavat zkuššenost v zemích jako Německo, Rakousko, kde jsem strávil více nežž jeden rok, ale také i Francii a samozřejmě na Slovensku.
Jsem velkým milovníkem dřeva a podlahu z něj zhotovenou považžuji nejen za prvek, který Vás spojí s přírodou, ale také za velmi kvalitní a časem opravdu prověřený materiál. Vždžyť parkety a palubky nás provázejí jižž po několik generací a navíc jsou vyrobeny z obnovitelných a ekologických zdrojů. Opravdová dřevěná podlaha, a teď nemyslím ty více vrstvé, které se kompletně vyrábějí ve fabrikách, skrývá v sobě dušši a um řemeslníka, který celý proces realizace držží ve svých rukou a dřevo tvaruje a uzpůsobuje tak, žže Vám pomocí něj vykouzlí někdy ažž originální dílo, předevšším vššak domov.

Nezáležží mi na velikosti zakázky a zda si přejete zámecké čtverce nebo jen obyčejnou mozaiku, ke kažždé zakázce přistupuji s maximálním nasazením a věnuji jí nejlepší možžnou péči. Protožže nejen Vy, ale i to dřevo si to zaslouží.

Doufám, žže se mi podařilo upoutat vašši pozornost, ale myslím, žže činy ukើou více nežž tisíc slov, proto Vám doporučuji si prohlédnout drobnou galerii mých realizací zde na stránkách nebo na facebookovém profilu a v případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

T욹ím se na případnou spolupráci a přeji Vám mnoho zdaru.
Michal ŽŽíla